Hlavní strana Osvědčení a certifikáty

Osvědčení a certifikáty

Naším cílem je především spokojený zákazník. Tento cíl se snažíme naplnit pomocí kvality námi poskytovaných služeb a odváděné práce. Kvalita ale závisí na naší odbornosti a odbornost závisí na praxi a na neustálém vzdělávání a profesním růstu. Proto pravidelně absolvujeme různá školení a přezkoušení,abychom získávali další poznatky a vědomosti z neustále se rozvíjejícího oboru elektro. Por práci na vyhrazených elektrických zařízeních splňujeme veškeré zákonné požadavky a jsme držiteli osvědčení pro provádění revizí elektrických zařízení v rozsahu E2A, vydané organizací státního odborného dozoru TIČR a samozřejmě jsme držiteli oprávnění k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních které taktéž vydala organizace státního odborného dozoru TIČR. Tento náš přístup k celoživotnímu vzdělávání není zárukou profesionality a kvality naší činnosti, ale významnou měrou k tomu přispívá.

Čísla platných osvědčení a oprávnění:

Číslo osvědčení dle §9 vyhlášky 50/1978 Sb. (osvědčení pro provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení) - 5384/6/19/R-EZ-E2A

Číslo oprávnění pro montáže, opravy a revize elektrických zařízení - 13219/6/17/EZ-M,O,R-E2A

Veškeré zákonem vyžadované osvědčení, oprávnění a certifikáty Vám na vyžádání předložíme k nahlédnutí.

 

 

 

 

 

                                                                                         

 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search