Hlavní strana Lhůty pravidelných revizí

Lhůty pravidelných revizí

 

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500 "Elektrotechnické předpisy - revize elektrických zařízení". Tato norma platí obecně pro všechna elektrická zařízení s výjimkou těch, na jejichž revize se vztahuje jiná norma nebo předpis. Mezi taková elektrická zařízení spadají elektrické ruční nářadí a spotřebiče, na které se vztahuje ČSN 33 1600 ed.2 " Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání". Dalším úskalím při určování lhůt pravidelných revizí elektrických zařízení je to, že se zařízení reviduje podle určité technické normy, avšak lhůta pro následující pravidelnou revizi se určuje podle normy jiné. Taková situace nastává u strojních zařízení, která se revidují dle ČSN EN 60204-1 ed.2, ale lhůty následujících revizí se odvozují z ČSN 33 1500 a to podle druhu prostředí nebo podle působících vnějších vlivů. Dalším příkladem mohou být zařízení pro obloukové svařování a jiné.

Lhůty revizí elektrických instalací budov, strojů a jiných se určují dle ČSN 33 1500. U strojních zařízení však záleží na doporučení výrobce, návodu výrobce nebo na místních provozních bezpečnostních předpisech provozovatele strojních zařízení. Více informací nalaznete zde.

Lhůty revizí elektrického ručního nářadí a spotřebičů se určují dle ČSN 33 1600 ed.2. Přehlednou tabulku revizních termínů dle ČSN 33 1600 ed.2 naleznete zde.

Lhůty revizí zdrojů pro ruční obloukové svařování vyrobené dle ČSN EN 60974-1 se určují dle vyhodnocení rizik, které si provádí provozovatel, ale je možné je určit i dle ČSN 33 1600 ed.2, avšak lhůty revizí pro převozné zdroje pro ruční obloukové svařování (např. souprava pro svařování pod ochrannou atmosférou takzvané COčko)  se určují dle ČSN 33 1500.

Lhůty revizí pro zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvody) se určují dle ČSN 33 1500 pro hromosvody zřízené dle ČSN 34 1390  a dle ČSN EN 62305-3 pro hromosvody zřízené dle souboru ČSN 62305. Další informace o termínech pravidelných revizí hromosvodů naleznete zde.

 

Následující tabulka slouží jako nástroj pro orientační přiřazení elektrického zařízení k ČSN, dle které se k tomuto zařízení vzatahují lhůty pravidelných revizí. Přesné zařazení a posouzení je ovšem na revizním technikovi, který revizi provádí.

Elektrické ruční

nářadí

Elektrické

spotřebiče

Strojní zařízení

brusky a leštičky s rotačním pohybem,
vibrátory betonových směsí
(ponorné vibrátory),
řetězové pily,
nůžky na trávu,
kotoučové pily,
ruční vrtačky a nástavce,
šroubováky,
rovinné brusky,
kotoučové pily a kotoučové nůžky,
kladiva,
stříkací pistole,
nůžky na plech,
závitořezy,
přímočaré pily,
šavlové pily a přímočaré pily s protiběžnými listy,
hoblíky,
střihače živých plotů
a obdobné.

Vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu
Žehličky
Odstředivky prádla
Myčky nádobí
Pračky
Holicí strojky
Opékače topinek, grily, pečicí pánve apod.
Spotřebiče pro ošetřování podlah
Bubnové sušiče
Ohřívací desky
Smažiče, pánve apod.
Kuchyňské stojky
Spotřebiče pro ohřev tekutin
Drtiče odpadků z potravin
Přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče
Spotřebiče pro ošetřování pokožky a vlasů
El. hodiny
Spotřebiče pro ošetřování pleti ultrafialovým a infračerveným zářením
Šicí stroje
Nabíječe baterií
Spotřebiče pro vytápění místností
Sporákové odsávače par
Masážní spotřebiče
Motorkompresory
Průtokové ohřívače
Sporáky, pece, plotny a varné jednotky
Komerční ponorné smažiče
Komerční opékače a kontaktní grily
Komerční varné pánve
El. tepelná čerpadla, klimatizátory a odvlhčovače
Čerpadla do teploty kapaliny 35°C
El. pece s nucenou konvekcí
Sušiče prádla
Elektrické žehliče
Přenosné tepelné nářadí
Varné kotle pro komerční účely
Grily a opékače topinek
Vyhřívací spotřebiče
Ohřívací lázně pro komerční účely
Oběhová čerpadla pro systémy vytápění a rozvody užitkové vody
Spotřebiče pro ústní hygienu
Spotřebiče pro vytápění sauny
Spotřebiče pro čištěn povrchů s využitím kapalin
Spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech
Projektory
Myčky na nádobí pro komerční účely
Hubiče hmyzu
Vířivé lázně
Akumulační topidla
El. mycí dřezy pro komerční účely
Čističe vzduchu
Ohřívače pro vodní matrace
Stroje na čištění a ošetřování podlah
Extrakční čisticí stroje s rozprašováním
Vysavače pro mokré a suché čištění
Dojicí stroje
El. tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat
Stroje na ošetřování podlah
Stabilní ponorné ohřívače
Přenosné ponorné ohřívače
Venkovní rožně
Vysokotlaké čističe a čističe parou pro průmyslové a komerční užití
Ventilátory
Ohřívače nohou a ohřívací rohože
Toalety
Napařovače látek
Zařízení na omračování zvířat
Zvlhčovače pro topné a klimatizační systémy
Zvlhčovače

Elektrická svítidla,
Zařízení informační techniky (počítače a jejich příslušenství, elektrické kancelářské zařízení)
přístroje spotřební elektroniky (radiopřijímače, magnetofony, televizory, videa apod.
elektrické a elektronické měřicí přístroje a ostatní přístroje podobného charakteru

Stroje na zpracování kovů
- obráběcí stroje
- tvářecí stroje
Stroje na zpracování plastů a pryže
- vstřikovací lisy
- protlačovací stroje
- vyfukovací stroje
- stroje na termosety
- stroje na zmenšování velikostí
Strojní zařízení na zpracování dřeva
- dřevoobráběcí stroje
- stroje na vrstvené materiály
- strojní rámové pily
Montážní stroje
Manipulační stroje

- roboty
- dopravníky
- přemísťovací stroje
- stroje pro skladování a vyskladňování
Textilní stroje
Stroje pro chladírenství a vzduchotechniku
Strojní zařízení na výrobky z kůže a z imitace kůže

- stroje na řezání a děrování
- zdrsňovací, leštící, ostřihovací a kartáčovací stroje
- stroje na obuvnické výlisky
- stroje na lastink
Zdvihací strojní zařízení
- jeřáby
- kladkostroje
Strojní zařízení pro přepravu osob
- eskalátory
- lanové dráhy pro přepravu osob, např. sedačkové lanové dráhy nebo vleky
- osobní výtahy
Strojně ovládané dveře
Strojní zařízení pro rekreaci

- zařízení lunaparků
Čerpadla

Strojní zařízení pro potravinářský průmysl
- stroje na zpracování těsta
- mísící stroje
- stroje na nákypy a koláče
- zařízení pro pekárny
- stroje na zpracování masa
Polygrafické stroje a stroje na zpracování papíru a lepenky
- tiskařské stroje
- dokončovací stroje, nůžky, skládací stroje
- navíjecí a řezací stroje
- skládací a lepicí stroje na krabice
- stroje na výrobu papíru a lepenky
Kontrolní a zkušební stroje
- souřadnicové měřící stroje
- mezioperační kontrolní stroje
Kompresory
Balící stroje

- paletizační zařízení
- stroje na balení a na balení smršťováním
Prádelny
Stroje pro chlazení a klimatizaci
Strojní zařízení na stavební a konstrukční materiály

- tunelovací stroje
- stroje na dávkování betonu
- stroje na výrobu cihel
- stroje na zpracování kamene, keramiky a skla
Přemísťovatelné strojní zařízení
- dřevozpracující stroje
- kovoobráběcí stroje
Pohyblivé strojní zařízení
- zemědělské a lesnické stroje
- zdvihací stroje a plošiny
- vidlicové stahovací vozíky
- stavební stroje
Stroje pro zpracování roztaveného kovu
Stroje pro doly a lomy
Stroje pro kožedělný průmysl

- válečkovací stroje
- stroje na řezání pásů
- hydraulické vydělávací stroje
Stroje pro doly a lomy

 

Tato tabulka je převzata ze serveru Internetového informačního systému pro elektrotechniky kde je součástí odpovědi kterou zpracoval Ing. Michal Kříž v diskuzním fóru.

 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search