Hlavní strana Lhůty pravidelných revizí Nářadí a spotřebiče

Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů a nářadí

 

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání


Skupina A - Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímo uživateli.

Skupina B - Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atp.).

Skupina C - Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D - Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, internetové kavárny atp.).

Skupina E - Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

 

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných elektrických

spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2

Skupina

elektrických

spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče a nářadí

držené v ruce

Ostatní

nepřipevněné

spotřebiče

A

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B

Třídy I

1 x za 3 měsíce

1 x za 6 měsíců

Třídy II a III

1 x za 6 měsíců

C

Třídy I

1 x za 6 měsíců

1 x za 24 měsíců

Třídy II a III

1 x za 12 měsíců

D

Třídy I, II a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

E

Třídy I, II a III

1 x za 12 měsíců

1 x za 24 měsíců

Za spotřebič se považuje i elektrické ruční nářadí.

POZNÁMKY

1 První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od data uvedení do provozu

2 V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje například delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit místním provozním bezpečnostním předpisem.

3 Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

4 Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.

5 Pro prodlužovací přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako lhůty uvedené pro spotřebiče držené v ruce. Pro odpojitelné přívody se při stanovení lhůt pravidelných revizí použijí stejné lhůty jako pro spotřebič, se kterým se používají.

6 Elektrické spotřebiče provozované v záruční lhůtě (stanovené zákonem, výrobcem nebo prodejcem) se revidují pouze v rozsahu navyžadujícím zásah do jejich konstrukce. Prohlídka se provádí dle článku 6.3.1 a dále se provádějí měření elektrických parametrů. Termín revize se počítá od uvedení do provozu.

7 U spotřebičů třídy ochrany I a prodlužovacích a odpojitelných přívodů se před uvedením do provozu doporučuje ověřit spojitost ochranného vodiče.

8 Lhůty pravidelných revizí mohou být případně na základě analýzy rizik stanoveny odlišně.

Text a tabulka jsou převzaty z ČSN 33 1600 ed.2.
 
elektrorevize, revize elektro, elektro revize, revize, elektro, revize elektroinstalace, revize hromosvodů, elektrorevize strojů, revize elektro spotřebičů, revize elektro nářadí, revize elektrických zařízení
Main page Contacts Search Contacts Search